Vad är natriumbrist

Natrium är ett mineral som hjälper till att reglera salt- och vätskebalansen i kroppen. Natriumbrist kallas även hyponatremi och är ganska ovanligt. Att man får i sig för mycket natrium är desto vanligare.

Anledningen att man får brist på natrium kan vara att man har för mycket vätska i kroppen eller att man har haft mycket diarréer och kräkningar och på så sätt förlorat viktiga mineraler. Vätskeansamlingar, som ödem, kan också vara en anledning. Tränar man väldigt hårt finns det en risk att man svettas ut natriumet och därför är det då viktigt att man tillsätter extra av mineralen. Personer som bantar hårt kan också vara drabbade. Dricker man väldigt stora mängder vatten kan man få så kallad vattenförgiftning, som i sin tur leder till natriumbrist.

Om man har drabbats av natriumbrist kan man uppleva muskelkramper, huvudvärk, viktuppgång, trötthet, aptitlöshet, illamående och kräkningar. Om det blir allvarligt kan man tappa reflexer, bli förvirrad och till och med hamna i koma. Men har man bara en mild brist kan det vara så att man inte får några symtom alls.

För att behandla denna brist brukar man bli ombedd att dricka mindre vatten. Man kan även få äta urindrivande tabletter och få injektioner med saltlösning. Men det är viktigt att man inte går för fort fram. Det finns allvarliga risker med att få för hög dos av natrium också. Det kallas hypertoni och kan medföra högt blodtryck, ödem, benskörhet, uttorkning och till och med något så allvarligt som hjärtsvikt. Man brukar säga att man ska behandla bristen efter hur tidigt den har upptäckts. Om den upptäcks i ett tidigt stadium ska man behandla den snabbt men om den har upptäckts sent ska man behandla den långsamt.

Kött, fisk, potatis och matbröd är några av de vanligaste källorna till natrium, förutom vanligt salt.